Terra Ingocnita

                    UMENIE PIŤ VÍNO NA VODE - ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI LABORCI 

                            SCHVÁLENÝ PROJEKT PROGRAMU TERRA INGOCNITA

OZ Priatelia Vážky
občianske združenie sa venuje rozvoju cestovného ruchu prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít v meste Strážske, akými sú čistenie brehu Laborca k hradu Jasenova a turistických trás a krížovej cesty ku krížu grófky Szeceniovej a Krivošťanku.
 
Program Terra Incogita
Dotačný program Košického samosprávneho kraja je nástrojom regionálneho rozvoja cestovného ruchu v kraji. OZ Priatelia Vážky sa v roku 2022 zapojil do vyhlásenej dotačnej výzvy programu, kde mu v sekcii Ekoturizmus bola schválená dotácia vo výške 38.000,-Eur. OZ Priatelia Vážky tento projekt podporí sumou z vlastných zdrojov v minimálnej výške 4.223,-Eur.
 
Cieľ projektu
Vytvorenie výhliadkovej podesty a oddychovej zóny na ľavom brehu rieky Laborec pre organizované skupiny. Zrevitalizovať a spevniť breh Laborca. Vytvoriť atraktívne miesto pre prezentáciu miestnych produktov. Vytvoriť atraktívne miesto podporujúce prezentáciu ekoturizmu. Vytvoriť efektívny provk v regióne s cieľom zvyšovania návštevnosti.
 
miesto - Penzión Vážka ** Strážske - www.penzionvazka.sk - partner projektu
 
 

 

                                       Milé Vážky vstúpte a vitajte!